DESCARREGA ELS MATERIALS

En aquesta secció trobaràs tota la informació i eines necessàries per a la prescripció individualitzada d’un programa multicomponent d’exercici físic.

PRESCRIU VIVIFRAIL

Participa juntament amb 5000 professionals sanitaris en el projecte de referència sobre la promoció de l’exercici físic en gent gran.

Inici

PROJECTE VIVIFRAIL

El projecte Vivifrail és un programa de Promoció de l’Exercici físic que és referent internacional d’intervenció comunitària i hospitalària per a la prevenció de la fragilitat i de les caigudes en les persones grans. Actualment l’estan utilitzant més de 5000 professionals sanitaris, arribant a tenir un impacte sobre la població efectiva de més de 15.000 persones.

Aquest projecte es basa en la idea que la salut en les persones grans s’ha de mesurar en termes de la seva funcionalitat, i no com una malaltia que determini l’esperança de vida, la qualitat de vida, i els recursos o suports que necessita cada persona. L’objectiu és mantenir un nivell de funcionalitat que superi el grau d’autonomia més alt possible en cada cas.

El projecte Vivifrail s’emmarca en l’Estratègia de Promoció de la Salut i Qualitat de Vida de la Unió Europea. A Espanya, el projecte Vivifrail s’està disseminant a través del Ministeri de Sanitat i Consum, així com per diferents entitats autonòmiques.

Cal destacar també la invitació i interès mostrats per la Organització Mundial de la Salut, per a la seva implementació en diferents països en risc d’Envelliment de la població.

SOCIS

MATERIALS

Fent clic AQUÍ trobaràs tota la informació i eines necessàries per a la prescripció individualitzada d’un programa multicomponent d’exercici físic.