INDEX

VIVIFRAIL PROJEKT

Vivifrail-projektet är ett program för att främja fysisk träning och är samtidigt en internationell referens för kommunala- och sjukhusinsatser för att förebygga skörhet och fall hos äldre personer. Vivifrail programmet används för närvarande av mer än 5000 personer inom hälso- och sjukvården där mer än 15 000 personer har deltagit i programmet.

Hela programmet är baserat på idén att hälsa hos äldre personer kan mätas utifrån deras funktionsförmåga istället för sjukdomar som bestämmer livslängden, livskvaliteten och resurserna eller det stödbehov som finns i den äldre gruppen. Målet med programmet är att upprätthålla en funktionsnivå med den högsta möjliga nivån av självständighet hos varje individ.

Vivifrail-programmet är en del av strategin för att främja hälsa och livskvalité i Europeiska unionen. I Spanien sprids Vivifrail-programmet av Ministeriet för hälsa- och konsumentfrågor samt genom andra olika organisationer.

Även Världshälsoorganisationen har visat intresset och inbjudit för genomföra det i olika länder som har riskgrupper med en åldrande befolkning.

PARTNERS

MATERIAL

Genomatt klicka HÄR hittar du all information och de verktyg som behövs för att förskriva ett individuellt anpassat träningsprogram.